kissebb méretnagyobb méret 

Jogi Nyilatkozat

Az oldalon található információk tulajdonjoga

Az oreganeniked.hu internet cím alatt található tartalmak tulajdonosa az " Öreganénikéd" Kft. Az internetes oldalon található információkat bárki szabadon olvashatja, azokhoz hozzászólhat, a későbbi megtekintés, vagy értelmezés céljából lementheti számítógépére, vagy kinyomtathatja. Tilos azonban a jogtulajdonosok engedélye nélkül az oldalon található információk továbbhasznosítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és engedély nélküli megjelenítése. A megjelenített anyagokkal kapcsolatos minden további jogot az "Öreganénikéd" Kft., mint a hasznosítási jogok kedvezményezettje fenntartja, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesíti. Amellett, hogy az oldalon található tartalmakhoz történő hozzászólások tekintetében a szerzői jogok az adott felhasználót illetik, az adott hozzászólás oreganeniked.hu oldalra történő elküldésével az adott felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az oreganeniked.hu, illetve az "Öreganénikéd" Kft. azokat részben vagy egészben korlátozás nélkül felhasználja, szabadon átvegye, illetve azokból szabadon idézzen. Tekintettel arra, hogy az oreganeniked.hu internetes oldalhoz bárki szabadon hozzáférhet, illetve azt megtekintheti, ezen hozzászólások harmadik személyek által történő felhasználása tekintetében, sem az oreganeniked.hu, sem az "Öreganénikéd" Kft. felelősséget nem vállal.

A személyiségi jog és az adatok biztonsága

Az oreganeniked.hu internetes oldal tevékenysége során minden rendelkezésére álló eszközzel védi látogatói és ügyfelei személyiségi jogait, betartja a Polgári Törvénykönyvben és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben rögzített előírásokat. Az öreganeniked.hu internetes oldalon a regisztrált felhasználók neve valamint e-mail címe - a regisztráció folyamatában az egyes felhasználók előzetes hozzájárulását követően - kerül rögzítésre, mely adatokat azonban szigorúan bizalmasan kezelünk, azokhoz illetéktelen harmadik személyek nem férhetnek hozzá. Ezen adatok kizárólag összesített formában és statisztikai, valamint rendszer-karbantartási célokra kerülnek hasznosításra.

A honlap ún. sütit (cookie) helyez el a regisztrált felhasználók számítógépén. A sütiben semmilyen személyes adat nem található. A süti elfogadása nem kötelező, böngészőben letiltható, ám az oldal teljes körű használatához nélkülözhetetlen. A regisztráció során megadott e-mail cím titkos. A Netaktív Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció során megadott e-mail címre, az adott felhasználó hozzájárulása alapján saját és partnerei szolgáltatásairól, híreiről tájékoztató hírlevelet küldjön. Amennyiben ilyen tájékoztató hírlevelet nem kíván kapni, úgy a regisztráció során, vagy azt követően bármikor jogosult ezt a regisztrációs folyamat megfelelő részénél, vagy a regisztrációs adatlapján kizárni.

Az oreganeniked.hu látogatottságáról statisztikát készítünk az oldal folyamatos fejlesztése érdekében. Az " Öreganénikéd" Kft. kijelenti, hogy az így birtokába kerülő adatokkal semmilyen módon nem él vissza, azt harmadik személyek részére nem adja tovább.

Internetes hivatkozások

Bárki szabadon elhelyezhet a saját weboldalán az oreganeniked.hu-ra mutató internetes hivatkozást, melynek során azonban az adott weboldalt működtető személy vagy szervezet teljes körű felelősséggel tartozik az adott weboldal jogszabályoknak, valamint adatvédelmi előírásoknak történő megfelelőségéért, ezért az "Öreganénikéd" Kft-t semmilyen felelősség nem terheli. Szigorúan tilos az "Öreganénikéd" Kft. írásos engedélye nélkül az oreganeniked.hu bármelyik oldalát más weboldalak keretes alkalmazásaként, mintegy saját oldalainak részeként futtatni. Az "Öreganénikéd" Kft., mint a honlap tartalmáért és fejlesztéséért felelős szervezet elhatárolja magát azoktól az esetektől, és egyben kizárja felelősségét azon esetekben, amikor kifejezett írásos engedélye nélkül szándékaitól eltérő, és/vagy jogszabályokba ütköző tartalmat hordozó oldalakon helyeznek el az oreganeniked.hu-ra mutató internetes hivatkozásokat.